Açıklamalı Deyimler Sözlüğü

Deyim, en az iki kelimeden oluşan, bu kelimelerin genel olarak mecaz anlamda kullanıldığı ve bir kavramı ifade etmek için kurulmuş özel bir anlatım biçimidir. Deyimlerin en önemli özellikleri; en az iki kelimeden oluşturan kelimelerin genellikle kendi anlamları dışında kullanılması, bir kavramı anlatmak için kullanılmış özel anlatım kalıpları olmaları ve atasözleri gibi kalıplaşmış sözlerden meydana gelmeleridir.

Deyimler, belli bir durumu ifade etmek için kullanılırlar; atasözleri ise her zaman kullanılmak üzere ortaya konulmuş genel bir kuralı ifade eder. Yani deyimlerin amacı bir kavramı özel bir kalıp içinde çekici ya da güzel bir anlatımla ifade etmek olduğu halde, atasözleri yol göstermek ders ve öğüt vermek, ibret almak amacıyla söylenmiştir.

Türkçede insanın kızdığı, yadırgadığı, eleştirmek istediği çeşitli nesne ve durumları, deyimlere aktarmak suretiyle ifade etmesi çok yaygındır. Deyimlerin bir kısmında ise ses öğesinden, ölçü ve kafiyeden yararlanarak anlatım daha da güçlendirilmiştir.

Baskı Tarihi: 2005
Yayınevi: Timaş Yayınevi
223 sayfa
ISBN: 9799752632690

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git