Ahiret Hayatı / Ölüm - Kabir - Kıyamet
İmam Gazali
İmam Gazali Hazretlerinin eserlerinden faydalanarak hazırlanan bu kıymetli eseri günümüz diline sadeleştiren Hüseyin Okur bey Ahiret Hayatı adlı bu eseri toplam 15 bölümde Ölümü anmak, Ölüm, Kabir Hayatı, Surun Üfürülmesi, Kıyamet, Cennet ve Cehennem gibi daha bir çok konuyu derinlemesine incelemiştir.

Baskı Tarihi: Haziran 2006
Yayınevi: Semerkand Yayıncılık
357 sayfa
ISBN: 9944-07-003-7

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Okurlar bu kitapları da beğendiler

  İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında 1058 (h.450) yılında doğdu. İslam âlimi. 11. yüzyılın son yarısı ile 12. yüzyılın başlarında yaşadı. devrinin müceddidi ( İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yâni İslâm dinine sokulmak istenen hurâfeleri söküp atan ve sünnetleri ortaya çıkaran âlimlerdir) kabul edilen, en önemli İslam alimlerinden biridir. Yaşadığı dönemde üstün ahlakıyla dikkat çekmiş, pek çok konuda ilim sahibi olması ve güçlü muhakeme yeteneği ile sadece İslam alemince değil, Batılılarca "Algazel" olarak tanınmakta. Eserleri, Islâm dini ve düsüncesinin hemen her alani ile ilgili olduğu gibi, her zihin seviyesindeki insana hitabedecek özellikte yazılmıştı. Selçuklu veziri Nizamülmülk, şimdiki deyişle , Gazali'yi Nizamiye Üniversitesi rektörlüğüne tayin etti. Ebu Mansur Muhammed, Muhammed bin Esad et-Tusi, Ebu’l-Hasan el-Belensi, Ebu Abdullah Cümert el-Hüseyni öğrencilerinin arasındaydı. Nizamiye Üniversitesinde Nizamiye Üniversitesinde bulunduğu yıllarda, Kitabü’l-Basit fil-Füru, Kitab-ül-Vesit, El-Veciz, Meahiz-ül-Hilâf adlı kitaplarını yazdı. Üniversitede görev yaptığı yıllarda, Kitabü’l-Basit fil-Füru, Kitab-ül-Vesit, El-Veciz, Meahiz-ül-Hilâf adlı kitaplarını yazdı. Gazali'nin kitapları önemli bir kaynak kabul edilmektedir. Gazali 1111 (h.505) yılının Cemaziyelevvel ayının 14. Pazartesi günü vefat etti.

  İmam Gazali'nin bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git