Dil, Edebiyat ve İletişim
Gürsel Korat
Dilin, edebiyatın, sanatın, imgenin sunduğu iletişim olanakları üzerine bir kitap bu. Kullanabildiğimiz, kullanabileceğimiz - ve ıskaladığımız olanaklar üzerine...

Dilin tarihi... Destandan düz yazıya, Orhon yazıtlarından günümüzün edebiyatına ve söylemlerine dek, Türkçenin dönüşümü...

Spor, haber-manşet söylemleri, magazin, ekonomi söylemleri, gündelik söylem, mitolojik söylem-nesnel söylem, hedonist söylem, şiir söylemi, felsefî söylem, aforizma söylemi, seri ilan söylemi, internet söylemi... Basın dili, köşe yazarlarının dili...
Edebiyat ve siyasetteki ötekileştirmenin yoksullaştırıcı, karartıcı etkisi.. Edebî iletinin kaynakları, yordamları - ve olanakları...
Gürsel Korat'ın bütün bunları bol örnekle ele aldığı kitabı, üniversite öğrencileri için, -özellikle İletişim Fakültelerindeki öğrenciler için-, dille sağlam, 'dostça' bir ilişki kurabilmeleri için bir rehber niteliği taşıyor. Aslında, her okur-yazar için öyle
Basındaki ve günlük dildeki edebiyatsızlaşmaya güçlü bir itiraz, aynı zamanda...

Baskı Tarihi: Ekim 2008
Yayınevi: İletişim Yayınları
223 sayfa
ISBN: 9750506161

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...
  Gürsel Korat, 7 Temmuz 1960’ta Kayseri’de doğdu. Çocukluğu ve ilkgençliği bu şehirde geçti. Ankara’da, üniversite öğrenimi yıllarında dergilerde yazmaya başladı. 1987-1990 yılları arasında film yapımcılığıyla uğraştı. 1990’dan 2001 yılına kadar felsefe öğretmenliği yaptı ve ilk romanı Zaman Yeli ’ni 1994’te yayımladı. 1996’da Çizgili Sarı Defter adlı öykü kitabı, 1997’de bir kent kültürü incelemesi olan Sokakların Ölümü, 1998’de Ay Şarkısı adlı romanı basıldı. Dört romanla tamamlanacak Çiftaslan Dörtlemesi’nin birinci kitabı Zaman Yeli ’dir. Güvercine Ağıt ise dörtlemenin ikinci kitabı olarak 1999’da yayımlandı. Yazar, gerek Zaman Yeli ’nde, gerekse Güvercine Ağıt’ta Selçuklu Dönemi diliyle modern dilin sentezini yaptı; felsefedeki zaman kavramına edebi dilden açılımlar getirmeye çalışan yazar, mekân duygusunu önemsedi ve bu tutumun bir gereği olarak da Kapadokya ile ilgili temaları öne çıkarttı. ‘Kapadokya’nın yazarı’ Gürsel Korat, coğrafyaya yalnızca estetik açısından değil, bilgi yönünden de baktı. 2003’te yayımladığı Taş Kapıdan Taçkapıya: Kapadokya adlı çalışması, meraklıları için ayrıntılı bir başvuru kitabı olarak dikkat çekti. Bir şairimizin deyişiyle “paleti çok geniş bir ressama benzeyen” Korat, deneme-eleştiri alanına da yönelerek 2003 yılında Kristal Bahçe adlı kitabıyla büyük beğeni topladı. 2003 yılında İstanbul’a yerleşen yazar, 2004’te Gölgenin Canı adlı öykü kitabıyla okurların karşısına çıktı.
  Gürsel Korat'ın bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git