Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler
Ali Berat Alptekin
1611-1682 tarihleri arasında yaşadığı söylenen ve hayatı boyunca Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu üç kıtayı gezip dolaşan Evliya Çelebi, gezginliği dışında; sporcu, tarihçi, sanat tarihçi, coğrafyacı, dilci, edebiyatçı v.b. kimlikleriyle bütün dünyanın ilgisini çeken bir şahsiyettir. Türkiye'de ve Türkiye dışında onunla ilgili yapılan çalışmalar da bunun en güzel delilleri arasındadır.

Yaklaşık altı bin sayfalık Evliya Çelebi Seyahatnamesi külliyatından seçilen iki yüz sayfalık metinlerin çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar'dan örneklere yer verilmiştir.

Her geçen gün küreselleşme adına, milli benliğimizi biraz daha kaybettiğimiz şu günlerde, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden seçilen yaklaşık iki yüz sayfalık metinde onun eserinin küçak bir kopyasını bulucaksınız.

Böylece onun nelerden ve nerelerden bahsettiğini kolaylıkla anlayabileceksiniz.

Bu eser, hedef kitle olarak ilk ve orta öğrenim öğrencileri göz önüne alınrarak hazırlanmıştır. Ancak, eserde Türkiye'deki üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Müzik Bölümü öğrencilerinin de ilgisini çekecek konular bulunmaktadır.

Kısacası bu eser, sadece ilk ve orta öğretim öğrencilerine değil, üniversite öğrencilerine ve yetmiş milyonluk Türk halkına da hitap etmektedir. Çünkü bu eserde, az da olsa, herkesten, her kesimden bir parça vardır.

Türk kültürüne hizmeti gaye edinen AKÇAĞ YAYINEVİ, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler adındaki bu eseri, yetmiş milyonluk Türk halkına sunmaktan büyük onur duyar.

Baskı Tarihi: 2004
Yayınevi: Akçağ Yayınları
272 sayfa
ISBN: 975338629

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Okurlar bu kitapları da beğendiler

  Akademik Birimi : Eğitim Fakültesi
  Bölümü : Orta Öğrt.Sos.Al.Eğit.
  Anabilim Dalı : Türk Dili Ve Edebiyati Eğitimi

  Ali Berat Alptekin'in bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git