Fahim Bey ve Biz
Abdülhak Şinasi Hisar
"Bu kitap Türk edebiyatı tarihinde birden bire fırlamış bir irtifa noktasını gösteren bir tepe mesabesindedir; bu tepenin üzerine yapışan râkım da Abdülhak Şinasi'nin nâmıdır."
- Halid Ziya Uşaklıgil

"Hiç şüphe etmiyorum ki, Fahim Bey ve Biz çapında daha birkaç eserle Türk edebiyatında, kendine göre müstakil bir âlemin sahibi olacak ve Fransız edebiyatında Barreesien bir eda, Proustien bir hava, Anatole France vâri bir hassasiyet denildiği gibi, Türk edebiyatında da daima Abdülhak Şinasi'ye mal edilen, bir halis ve asil san'atkar havası, merhamet ve istihza ile karışık bir insan hassasiyeti bulunacaktır."
- Yakup Kadri KaraosmanoğluBaskı Tarihi: Ekim 2006
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
133 sayfa
ISBN: 9750809920

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Okurlar bu kitapları da beğendiler

  1888 yılında, İstanbul'da doğdu. Münevver ve Hazine-i Evrak gazetelerini çıkarmış olan Mahmud Celaleddin Beyin oğludur. Cumhuriyet dönemi yazarı. Küçük yaşta bir Fransız mürebbiyeden Fransızca, Tevfik Fikret'ten de Türkçe dersleri alan Hisar; Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)den mezun olduktan sonra, yüksek tahsilini Fransa'ya giderek Paris'te Ecol Libre des Science Politiques'te tamamladı. Burada, Jön Türklerin faaliyetlerine katıldı. Paris'te bulunan Fransız yazar ve şairlerle tanıştı. Bazılarının hayranı oldu. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü. Mütareke yıllarında yazmaya başlayan Hisar; Dergah, İleri, Medeniyet, Ağaç, Türk Yurdu, Milliyet ve Dünya gibi dergi ve gazetelerde tenkit ve deneme türünde yazılar yazdı.
  İstanbul'da, bir Fransız şirketinde memur olarak çalıştı. Stines Şirketi'nde Osmanlı Hükumeti'nin umumi katipliğini yaptı. Daha sonra, Ankara'da Hamdullah Suphi'nin aracılığı ile Balkan Birliği Cemiyetinde umumi katip ve dış işlerinde müşavir olarak görev yaptı. Barış konferansı için Amerika'ya giden yazar, İstanbul'a dönüşünde çeşitli bankaların idare meclis azalığında çalıştı. Hiç evlenmedi. 1963 yılında öldü.

  Abdülhak Şinasi Hisar'ın bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git