Hayat Ağacı Ejder Yılan
Fuat Yöndemli
Caduceum motifinin hekimliğin sembolü olarak kabul edilmesi ve bu motifte bulunan sopanın Hayat Ağacı olarak yorumlanması dolayısıyla bu ağaç yani Hayat Ağacı/ Bilgi Ağacı veya Ölümsüzlük Ağacı/ Otu. hakkında bilgiler... Yılanın muhayyel ve stilize edilmiş dev formu olan ejderler hakkında Türk ve dünya edebiyatından örnekler... Yılanı merkez alarak Türk kültürü, tarihi, folkloru, edebiyatı, dinî inanışlarıyla tarihine bir hekim gözüyle bakış... Eski Mısır, Mezopotamya, Orta Asya, Çin, Orta ve Güney Amerika, Hint, Yunan, Roma mitolojileriyle Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamda ejder ve yılanla ilgili efsane, dinî menkıbe ve ayetler... Türkiye ve Orta Asya Türk Devletlerinde ejder ve yılanla ilgili şiir, atasözü, deyim, mâni ve bilmeceler...

Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Hemşirelik gibi sağlıkla ilgili meslek dallarının ambleminin niçin yılan olduğunu araştırmak için planlanan ama aynı zamanda tarih, edebiyat, felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, mitoloji, teoloji ve sanat tarihiyle ilgilenenlere de hitap eden geniş kapsamlı ve benzersiz, kalıcı, farklı, orijinal bir eser...

Baskı Tarihi: 2008
Yayınevi: Nüve Kültür Merkezi
392 sayfa
ISBN: 9789944116053

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...
  Prof. Dr. Fuat YÖNDEMLİ’nin Biyografisi
  Fuat YÖNDEMLİ 1951 yılında Nevşehir’de doğdu. 1957-1968 yılları arasında Konya Ereğli’sinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 1968’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1974 yılında mezun olarak Doktor ünvanını kazandı. Aynı yıl Kulak Burun Boğaz ihtisası için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalına girdi, 1979’da KBB uzmanı oldu. 1979-1980 yıllarında Ankara Acil Yardım ve Trafik hastanesinde KBB mütehassısı olarak görev yaptı.1980-1981 yıllarında Sivas Asker Hastanesinde askerlik hizmetini yerine getirdi.1981-1982 yıllarında SSK Ankara Hastanesinde KBB mütehassısı olarak çalıştı.
  Dr. Fuat YÖNDEMLİ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş aşamasında, imtihanla Yardımcı Doçent Doktor, Öğretim Üyesi olarak atandı. 1982 yılından itibaren Konya’da, Selçuk Tıp Fakültesinin kuruluşunda görev aldı. Bu fakültede KBB Anabilim Dalında kurucu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü. Dekan vekilliği yaptı.
  Dr. Fuat Yöndemli 1985 yılında Doçent, 1992 yılında da Profesör ünvanını aldı.
  Dr. Fuat Yöndemli Konya Otolarengoloji Derneğinde başkan yardımcısı olarak hizmet verdi. Çok sayıda bilimsel toplantıda konuşmacı ve düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldı.
  Halen Selçuk Tıp Dergisi Yayın Kurulu, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulu, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Genel Kurulu, Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Kurulu, Türk Tabipler Birliği Ankara Tabip Odası, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, Otoskop ve Türkiye Klinikleri gibi çok sayıda kuruluş, merkez ve tıbbî derginin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisinin Danışma Kurulunun üyesidir.
  Yüzden fazla tıbbî makalesi olan Fuat Yöndemli’nin KBB ile ilgili ilk kitabı “KBB Elkitabı: Muayene ve Pratik Müdahaleler” 1986 yılında Ankara’da Ayyıldız yayınlarınca basıldı.
  KBB ile ilgili ikinci kitabı, Maran’ın İngiltere’de basılan kitabının tercümesidir: “Entegre Sisteme Göre Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ders Kitabı, İstanbul, Nobel Yay., 1989”.
  Paramedikal konularda da çok sayıda tebliğ ve makalesi olan Fuat Yöndemli’nin yılanlar hakkında yazmış olduğu bir kitabı Ukrayna’da, Rusça olarak basıldı: “:Zmeya: Drug ili Vrag? (Yılan: Dost mu, Düşman mı?) Biznes- İnform, Simferopol, 2000”
  Mevlevî Semazenlerinin dans ederken neden başlarının dönmediği hakkındaki araştırması, Atatürk Kültür Merkezi yayınları arasında yayımlandı: “Mevlevîlikte Sema Eğitimi ve Baş dönmesiyle İlgisi, Ankara, 1996”
  Bu eserin 2004 yılında, yine Atatürk Kültür Merkezince genişletilmiş ikinci baskısı yapıldı.
  Hekimliğin meslek ambleminin neden yılan konusu olduğu hakkındaki araştırmaları sonucu “Tarih Öncesinden Günümüze YILAN, Piramit Yay., Ankara, 2004” eseri yayımlandı. Bu eser 2006 yılında, Nüve Kültür Merkezi’nce, daha genişletilmiş olarak, “Hayat Ağacı Ejder Yılan” adıyla ikinci baskısını yaptı.
  İlgi sahası çok çeşitli olan Fuat Yöndemli’nin “Fiat Lux/ Latince Sözler ve Deyimler, NKM yay. 2007” adlı kitabıyla, şarkı güftelerinin bulunduğu “Sevda Sarmalı, NKM yay., 2006” eseri de bulunmaktadır. Bu eserindeki güftelerden on kadarı bestelenmiş, biri de TRT’nin TSM repertuarına girmiştir.

  Dr. Fuat YÖNDEMLİ Fransızca ve İngilizce bilmekte olup evli, üç çocuk babasıdır.

  Fuat Yöndemli'nin bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git