Hırçın Kız
William Shakespeare
Shakespeare'in ilk dönem komedyalarından olan Hırçın Kız, İtalyan halk tiyatrosu commedia dell' Arte'yle benzerlikler taşıyan bir oyundur. Oyunda, evlilik sürecinde kadınların, erkek şiddetine boyun eğmek zorunda oldukları anlatılır; ancak, çağdaş sahnelemelerin çoğunda, bu şiddet, erkek-kadır arasındaki sevginin ateşlediği bir aşk oyunu olarak yorumlanmaktadır.


Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları
96 sayfa
ISBN: 9758648640
Özgün Adı: The Taming Of The Shrew

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Okurlar bu kitapları da beğendiler

  1564 yılında, İngiltere Warwikt-Stratford'da doğdu. Yaşamına dair bilgiler sınırlıdır. Yaşamı hakkında ki bilgiler, (söylenti olarak kalmakla birlikte ) şöyledir. Babası bir tellal, annesi bir çiftçi kızı olan Shakespeare, küçük bir kasabada büyüdü. Hayatı sönük geçmiş, eserleri ölümünden 100 yıl sonra dikkati çekmiştir. Hayatı; ölümünden 100 yıl sonra yazıldığı için, okula gidip gitmediği, okumayı ve yazmayı bilip bilmediği hakkında, kesin bir bilgi yoktur. Önceleri babasına yardım ettiği, sonrada bir avukatın yanında çalıştığı rivayet edilmektedir. Çok genç yaşta evlendi ve iş bulmak için Londra'ya gitti. "Globe" ve " Blackfriars" tiyatrolarında çalıştı. Başlangıçta, başkalarının yazdığı oyunları düzenleyen yazar, kısa bir süre sonra kendi oyunlarını yazmaya başlamıştır. Tiyatroya girdikten iki sene sonra yazdığı "Aşkın Gayreti Boşunadır" adlı oyuna imzasını atmadı. Buna rağmen bir anda meşhur ve zengin oldu. 1596 yılında, Kraliçe Elizabeth huzurunda bir temsil verdi. Büyük eserlerini 1600 ile 1606 yılları arasında yazdı. Eserlerinde; 15.000 ile 20.000 kelime kullanması, bütün dünya edebiyatında etkisini gösterdi. Bir rivayete göre de; okumayı bildiği halde yazmayı bilmediği söylenen ünlü yazarın, İngiltere'den hiç çıkmadığı ve İngilizce'den başka dil bilmediği halde, bu kadar konuyu, nasıl ve nereden topladığı suali daima cevapsız kalmıştır. İngiliz diline 10.000'den fazla yeni kelime katmış, bunları Latince dilinden almıştır. Eline büyük paralar geçmesine rağmen, gayet basit bir ömür sürdü. Londra'dan, köyüne (ölümünü beklemek üzere) döndüğü söylendi. Yazarın, yazdığı eserleri yazabilmek için; tıp, tarih, İlahiyat, felsefe ve tabi ilimler yanında, Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca bilmek gerektiği söylenmektedir. Bu yüzden onun,
  "Straffort'lu William" olduğunu iddia edenlerin verdiği izahat kafi gelmemektedir.Bu yüzden, ortaya şöyle bir nazariye çıkmıştır. O zamanın, en büyük fikir adamlarından biri (I. Elizabeth döneminde, tiyatro haysiyet kırıcı bir meşguliyet kabul edildiği için) Shakespeare'nin ismini satın alarak kullandı. İlk akla gelen isim, büyük fikir ve edebiyat adamı (İngiliz) Francis Bacon'du. Shakespeare'nin külliyatındaki, Latince kökten yaratılmış kelimeler, Bacon'un üslubuna yakıştırılmaktadır. Shakespeare'nin eserlerinin yazılışıyla Bacon'un hayat seyri arasında, garip bir münasebet olduğu belirtilmektedir. Bacon; 1612'de Devlet Nazırı, 1613'de Adalet Nazırı olmuş, 1617'de "Lord Keeper", 1618'de "Lord Chansellor" ünvanlarıyla ödüllendirilmiştir. Bacon'un çok meşgul olduğu bu devirde, Shakespeare'nin piyeslerinin ardı arkası kesilmiş, 1621'de Bacon devlet makamından ayrılınca, beş yıl önce ölmüş olan Shakespeare'nin, eserleri tekrar ortaya çıkmıştır. Herşeye rağmen, "William Shakespeare" adına yayınlanmış eserlerin, harika bir dehaya ait olduğunun kabul edilmiştir.

  William Shakespeare'nin bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git