İslam'da Varlık Düşüncesi
Toshihiko İzutsu
Izutsu'nun bu eserinin ana teması bir kavram ve gerçeklik olarak varlık vücûd düşüncesi. Varlık kavramının eser boyunca defalarca vurgulanmasının sebebi, metafizik açısından bakıldığında, klasik İslâm düşüncesinin ontoloji merkezli bir dünya tasavvuruna sahip olmasıdır. Bu mânâda genel olarak İslâm düşüncesi, Heidegger'in Batı felsefesi için dile getirdiği "varlığın unutulmasına" ve bunun kaçınılmaz neticesi olan "metafizik sapmaya" sahne olmamıştır. Eser bu sapmanın neden vuku bulmadığının ipuçlarını vermekte.

Baskı Tarihi: 2000
Yayınevi: İnsan Yayınları
184 sayfa
ISBN: 975-574-104-6

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...
  Tokyo'da 1914 yılında doğdu. Keio Üniversitesi Kültür ve Dil Çalışmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisidir. İslam Dünyasının belli başlı merkezlerinden İslam Kültürü, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde çalışmalarda bulunan İzutsu'nun bazı eserleri şunlardır. Dil ve Büyü (İngiltere), Kur'ân'da Allah ve İnsan (Kevser Yayınları, Ankara / Yeni Ufuk Yayınları, İstanbul), İslam Düşüncesinde İmam Kavramı (Pınar Yayınları, İstanbul), Kur'ân'da Dini ve Ahlakî Kavramlar (Pınar Yayınları, İstanbul), İslam'da Varlık Düşüncesi (İnsan Yayınları, İstanbul). 1993 yılında vefat etti.

  Toshihiko İzutsu'nun bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git