İstiklal Harbimiz 5 Cilt
Yasaklanan Kitap

Kazım Karabekir

Baskı Tarihi: 2005
Yayınevi: Emre Yayınları

ISBN: 9757369411

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Okurlar bu kitapları da beğendiler

  1882 yılında, İstanbul'da doğdu. Babası Mehmed Emin Paşa?dır. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke'de tamamladı. 1896 yılında İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi'ni, 1899'da Kuleli Askeri İdadisi'ni, 1902'de Harbiye Mektebi'ni ve 1905'te de Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitiren Karabekir; yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. Kıta stajını Manastır'da yapan Karabekir, İttihat ve Terakki'nin Manastır örgütünün kurulmasına katıldı. 1907 yılında kolağası (önyüzbaşı) rütbesiyle, İstanbul Harbiye Mektebi, tabiye öğretmen vekilliği görevine atandı. İttihat ve Terakki İstanbul örgütünün kurulmasında görev aldı. I. Meşrutiyet'in ilanından sonra Edirne'de II. Ordu 3. Fırka (tümen) erkân-ı harfliğine (kurmaylığına) atanan Karabekir; 31 Mart 1909 ayaklanması olayları sırasında, Hareket Ordusu'nda görev aldı. 1910 yılında,Arnavutluk ayaklanmasının bastırılması harekâtında görev yaptı. 1912 yılında binbaşı oldu. Balkan Savaşı'nda Trakya sınır komiserliği görevine atandı. 1914 yılında, kaymakam (yarbay) rütbesiyle Birinci Kuvve-i Seferiye komutanlığıyla İran ve ötesi harekâtında görev aldı. Daha sonra İstanbul?a atandı. Kartal'da 14. Fırka komutanlığı ve Çanakkale'de görev yaptı. Kerevizdere'de Fransızlar'a karşı üç ay savaştıktan sonra, Miralaylığa (albay) yükseldi. İstanbul'da I. Ordu erkân-ı harbiye başkanlığı yaptıktan sonra Galiçya'ya gidecek ordunun ve ardından Mareşal Von der Goltz'un erkân-ı harbiye başkanlığına atanan Karabekir; Irak'a gönderildi 1916 yılında Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu komutanlığına atanan ve burayı aldıktan sonra Irak'a giderek İngilizler'le çarpışan Kazım Karabekir 1917 yılında, Diyarbakır'daki 2. Kolordu komutanlığına atandı. Van, Bitlis, Elaziz (Elazığ) cephelerindeki II. Ordu komutanlığı görevlerini vekâleten yürüttü. 1918 yılında Erzincan ve Erzurum'u Ermeniler'den ve Ruslar'dan geri alan Karabekir; Sarıkamış, Kars ve Gümrü kalelerini ve Karakilise'yi (Karaköse) kurtardı. Aynı yıl mirliva (tümgeneral) rütbesine yükseldi. Sadrazam Ahmed İzzet Paşa'nın erkân-ı harbiye-i umumiye reisliği (genelkurmay başkanlığı) önerisini kabul etmeyen Karabekir, Anadolu'da görev almak isteyince sırasıyla; Tekirdağ'daki 14. Kolordu komutanlığına, ardından da Erzurum'daki 15. Kolordu komutanlığına atanmasını sağladı.1919 yılında göreve başladı. Erzurum Kongresi'nin hazırlıkları ve toplanmasında önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı'nda Edirne milletvekili olarak görev yaptı. Ardından Doğu cephesi komutanlığına atandı. Ermeniler'in işgal etmiş olduğu; Sarıkamış, Kars ve Gümrü kalelerini geri aldı. 1920 yılında, Ermeni ordusunu kesin olarak yenildi ve Ermeni hükümetiyle Ankara hükümeti adına Gümrü Antlaşması'nı imzaladı. Kars'ın alınmasından sonra, ferikliğe (korgeneral) yükselen Karabekir, Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hükümetleriyle Kars Antlaşması görüşmelerinde bulundu. Kurtuluş Savaşı'nın bitmesinden sonra, I. Ordu müfettişliğine atandı, 1923 yılında, İstanbul milletvekili oldu. TBMM'deki Dörtler Grubu'nu destekleyen Karabekir, askerlikten ayrıldı ve Halk Fırkası'ndan istifa etti. 1924 yılında, kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığına seçildi. Parti; Şeyh Sait ayaklanması nedeniyle kapatılınca, .Karabekir; Mustafa Kemal Paşa'ya karşı yapılan İzmir suikasti?ne katıldığı gerekçesiyle yargılandı. Beraat etti. 1939 yılında İstanbul milletvekili olan Karabekir, 1946 yılında TBMM başkanlığına seçildi. 26 Ocak 1948 tarihinde, Meclis Başkanlığı görevini sürdürürken öldü.

  Kazım Karabekir'in bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git