Kant'ın Eleştirel Felsefesi
Gilles Deleuze
Modern felsefenin çatallanan yolları, eninde sonunda Kant'a çıkar. Kant'ın açık uçlu felsefi dizgesi, yalnızca modern düşüncenin önüne çıkan sorunların çözümü bakımından değil; fakat aynı zamanda çözüm üretebilecek yeni düşünme üslupları yaratmak açısından da 'kaynak'tır. Königsberg'in büyük Çinlisi Immanuel Kant ile göçebe dürtülerin Parisli sanatçısı Gilles Deleuze'ü karşı karşıya getiren bu kitap, çatallı yollardan birinde cereyan eden emsalsiz bir düello'ya tanıklık ediyor. Kant'ın düşünsel labiretntine, aklın işleyiş mekanizmeleri ('yetiler öğretisi') çerçevesinde girmeyi amaçlayan Deleuze, hasmının yoğun kavram istifi karşısında büyüye kapılmaktan kendini alamıyor. Fakat Kant'a olan uzaklığını yine de koruyan Deleuze, bu 'biçimsel kavram fanatiği 'nin, tıpkı modern hayat gibi zengin ve çetrefil 'eleştirel bütün'ünü kesif bir ışıklandırma altında zihnimizin önüne getiriyor. Bu açımlamada, aklın çoğulluğu altında örgütlenme koşullarınızı izlediğimiz farklı deneyim alanları-doğa, ahlâk, estetik, tarih- özgül şekillenmeleri içinde, hep aynı noktayı işaret ediyorlar: nihaî amaç olarak insan. Aynı labirente bir başka sapaktan girmeyi deneyen Taylan Altuğ'un önyazı'sı 'Yargı ve bilinç', 'eleştirel bütün' de (ve dolayısıyla insan'da ) sürüp gidecek ikiliklerin ' ilkörneği' olan öznedeki yarılma üzerinde duruyor. (Arka Kapak)


Baskı Tarihi: 1995
Yayınevi: Payel Yayınları
123 sayfa
ISBN: 975-388-078-2
Özgün Adı: La Philosophie Critique de Kant

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...
  Gilles Deleuze, 18 Ocak 1925'te Paris'te doğdu, 4 Ekim 1995'te aynı yerde intihar ederek hayatına son vermiştir. Fransız filozof ve Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard gibi önemli isimlerin yanı sıra yapısalcılık-sonrası-teori'nin yani postyapısalcı felsefe'nin öncü isimlerindendir. Dolayısıyla postmodern düşüncenin ya da felsefenin yetkin bir temsilcisi olarak anılır. Hem kişisel eserleri hem de Fellix Guattari ile ortak çalışmları postmodern düşüncenin teorik temelleri bakımından yetkin örnekler olarak ortaya çıkmıştır.

  Deleuze Paris'de doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını bu şehirde geçirmiştir. 1944'de Sorbonne Üniversitesi'ne kaydolmuştur.

  Deleuze çeşitli liselerde 1957 yılında Sorbonne'da öğretim üyeliği pozisyonuna kadar öğretmenlik yapmıştır. 1956 yılında Denise Paul "Fanny" Grandjoun ile evlenmiştir.

  1969 yılında Paris Üniversitesine atanmış ve 1987'de emekliye ayrılıncaya kadar da burada eğitim vermeye devam etmiştir.

  Deleuze ömrünün son 25 yılında kalp rahatsızlığı çekmiş, son yıllarında buna dolaşım problemleri de eklenince yazma gibi en basit işlemleri bile yapamaz duruma gelmiş ve 1995 yılında kaldığı apartmanın penceresinden kendisini atarak intihar etmiştir.

  Gilles Deleuze'nin bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git