Mantık Bilimi Büyük Mantık
Büyük Mantık

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Mantık arı İdeanın, e.d. soyut düşünce öğesindeki İdeanın bilimidir.
...
Mantık en zor bilimdir, çünkü sezgilerle ilgilenmez, ne de geometri gibi soyut duyusal tasarımları ele alır; tersine arı soyutlamalarla ilgilenir, ve arı düşünceler içine çekilebilmek, onlara sarılıp onlarda devinebilmek için bir güç ve beceri gerekir. Mantık, öte yandan, en kolay bilim olarak görülebilir, çünkü içerik kendi öz düşüncemizden ve bunun tanıdık belirlenimlerinden başka birşey değildir, ve bu belirlenimler aynı zamanda en yalın ve en öğesel şeylerdir. Bunlar ayrıca en tanıdık şeylerdir, Varlık, Yokluk vb., Belirlilik, Büyüklük vb., Kendinde-varlık, Kendi-için-varlık, Bir, Çok vb. Gene de, böyle bir tanışıklık daha çok Mantık çalışmasının güçlüğünü arttırır; bir yandan doğallıkla böylesine tanıdık şeylerle uğraşmak sıkıntıya değmez gibi görünürken, öte yandan yapılması gereken şey onlarla öncekinden bütünüyle başka, üstelik ona karşıt bir yolda tanışmaktır.

Baskı Tarihi: Ocak 2009
Yayınevi: İdea Yayınevi
670 sayfa
ISBN: 9789753970532
Özgün Adı: Wissenschaft Der Lorik

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...
  27 Ağustos 1770'de Stuttgart' ta memur kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hegel on altı yaşının baharında Tubingen Üniversitesi' nin teoloji seminerinde yüksek öğrenimine başlar. Hegel'in eğilimi ne kadar teolojiden yana olsa da, eğitimine başlayınca, kendisinde felsefeye karşı derin bir ilgi uyanır. Hegel özellikle eski Yunanlıların kültürüne ve Kant'ın yeni felsefisine ilgi duyar; bu konularda bulabildiği her şeyi okur. Hegel gerçektende birçok dahi ve sayısız sıradan tuhaf adamda da olduğu gibi –kendi seminer konuları hariç- felsefe de olduğu kadar diğer eğitim konularında da kendini kitaplardan geliştirmişti. Hegel, üzerinde çok çalıştığı araştırmalarını bırakmak istemediğinden geçimini evlerde özel ders vererek sağlamaya çalışır. Üç seneliğine İsviçre'ye, Bern'e gider. Orada yalnızlığında etkisiyle tüm boş vakitlerini kütüphanede geçirir olur. Kant'ın etkisi altında, içlerinde, Hristiyanlığın nasıl otoriter bir dine dönüştüğü sorusuna yanıt aradığı, din üzerine makaleler yazar. "Das Leben Jesu" (İsa'nın Yaşamı) başlıklı bir çalışmasında kaleme alır. (Bu çalışması hiçbir zaman yayımlanmamıştır.) Hegel, 1801'de kadrosuz doçent olduğu Jena'ya yerleşir. 18. yüzyılın sonlarına değin, Almanya'da Jena'dakinden daha hareketli bir üniversite yoktu. Schiller arasıra tarih dersleri vermekteydi, Schlegel kardeşler ve şair Novalis burada romantik Alman okulunu kurmuşlardı. Büyük idealist Fichte en yeni Post – Kantçı felsefeyi öğretmekteydi. Hegel profesörlüğe atanınca en büyük felsefi çalışması Phanomenologie des Geistes'i (Tinin Görüngübilimi) ilerletme fırsatını elde eder. 1806'da Napolyon'un birlikleri Jena'ya girmiştir. Hegel gizlediği Phanomenologie des Geistes'in el yazmasıyla çok yakınındaki profesörlerden birinin evine sığınır. Bir sonraki yıl Phnomenologie des Geistes yayımlanır. Bu yapıt genel olarak Hegel'in şaheseri ve en karmaşık kitabı olarak değerlendirilir. Hegel yavaşça, saltık bilginin betimlendiği bir ilahlaştırmaya varır. Hegel felsefeye Almanca öğretmeye çalıştığını iddia etmiştir. Hegel'in düz yazı karmaşası içinde o kadar çok bilgin saplanıp kalmıştır ki, kimileri bunun içinden Marxist olarak çıkmış, bazıları varoluşçu olarak ve bazıları ise gün ışığına bir daha çıkamamıştır bile(Hegelciler). Hegel felsefesini özetlemek için on kitaplık bir dizi yazmıştır. (Yapıtın yeni baskısı Alman Araştırma Birliği'nin çalışmalarıyla yaklaşık elli cilttir.) Hegel'in düşüncelerini yoğunlaştırmak için yapılan her deneme, dinozor kuyruğunun sonundaki bir kemikten, çağlar önce yaşamış dev bir hayvanın türüne karar vermeye benziyor. Hegel'in sistemi mutlak olan her şeyi içerir bu yüzdende her noktada bir hata olasılığı vardır. Bütün sistem, Hegel'in özgün yöntemi üstüne kurulu meşhur diyalektik yöntemidir.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git