Metaforlar
Hayat, Anlam ve Dil

George Lakoff, Mark Johnson
"Çok tartışılan metafor konusunda bugüne kadar karşılaştığım en orjinal ve değeri kitap." — James D. McCavvIey
Şimdiden bir klâsik olan Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil metafor anlayışımız ile onun
dil ve zihindeki rolünü değiştirdi. Yazarlara göre metafor temel bir zihin mekanizmasıdır; bize sayısız başka şeyi kavramamızı sağlayacak fiziksel ve sosyal tecrübemiz konusunda bildiğimiz şeyleri kullanma imkânı veren bir mekanizma. En temel tecrübe anlayışlarımızı yapıya kavuşturdukları için metaforlar, hayatımızın "olmazsa olmazlarıdır" — Metaforlar algı ve eylemlerimizi biz farkında olmadığımız halde şekillendirirler.
"Eğlenceli ve entelektüel açıdan tahrik edici.-. Lakoff ve Johnson'ın her sayfada gösterdiği gibi. metafor hakkındaki en önemli gerçek onun tecrübe edildiği gerçeğidir - ve bu kitap okunmayı tecrübe edilmekten daha çok talep etmiyor. Tecrübe esnasında doğan fikirler, okuyucuların kavram yapıları kadar yazarlarının kavram yapılarını da temsil ediyor. Her insanî iletişimde yaygın bu özellik, Lakoff ve Johnson'm artistik vizyonuyla bu kitapta belirginleşiyor, zor anlaşılan bir insanî konu hakkındaki bu etkileyici insan ürünü kitapta gözler önüne seriliyor." — John M. Lowler, Language

Baskı Tarihi: Nisan 2005
Yayınevi: Paradigma Yayıncılık
315 sayfa
ISBN: 9759218283
Özgün Adı: Metaphors We Live By

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git