Modern Dünya Sistemi 2. Cilt
Merkantalizm ve Dünya Avrupa Ekonomisinin Güçlendirilmesi, 1600-1750

Immanuel Wallerstein
Eğer eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya istiyorsak, bu ideallerin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğini de kavramak zorundayız. Bunu yapmak için de her şeyden önce dünya-sisteminin doğası ve bugüne kadarki evriminin gözler önüne serilmesi ve hem bugün hem de gelecekte olması muhtemel gelişmelerin çeşitlilik derecesinin ortaya konması gerekir. Böyle bir bilgi güç demektir. Ve bu bilgi benim kendime yükümlülük olarak seçtiğim hedefler çerçevesinde, en fazla, dünya nüfusunun sayıca daha kabarık ve ezilen kesimlerinin işine yarayacak bir güç olma niteliğindedir.

Çağdaş sosyal bilimlerin çoğu -bu maske arkasında gizli sosyal psikoloji oldukları zamanlar hariç- grupların ve örgütlenmelerin incelenmesine dönüşmüş durumdadır. Fakat bu çalışma sosyal sistemlerin incelenmesini içermektedir, grupların değil. Araştırmanın odağında bir sosyal sistem olduğunda, sosyal bilimler arasındaki klasik ayrımlar anlamını yitirir. Antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji -ve tarih-, sosyal bilimler disiplininin belli bir liberal devlet anlayışı ve devletin sosyal düzeninin fonksiyonel ve coğrafi alt bölümlerde ilişki biçimleri üzerine oturtulmuş kısımlarından ibarettir. Eğer araştırmacının odağı örgütlenmeler ise sınırlı, belli bir anlam taşırlar. Ama konu sosyal sistem ise hiçbir manaları yoktur. Burada çok disiplinli bir yöntem önermiyorum, aksine önerim tek disiplinli bir yaklaşım. Bu kitabın kapsamlı içeriği, ümit ederim ki bununla neyi kastettiğimi ve bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımı açıklığa kavuşturacaktır.

Baskı Tarihi: 2010
Yayınevi: Yarın Yayınları
370 sayfa
ISBN: 195329
Özgün Adı: The Modern World-System 2 / Mercantilism And The Consolidation Of The European World-Economy, 1600-1750

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Okurlar bu kitapları da beğendiler

  1930'da New York'da doğdu. Colombia üniversitesi'nden mezun oldu (1951); aynı üniversitede master (1954) ve doktora yaptı (1959). Columbia'nın Sosyoloji bölümünde (1958-71) ve McGill Üniversitesi'nde sosyoloji okuttu (1971-76). 1976'dan bu yana, New York Üniversitesi'nin Binghamton'daki bölümünde "seçkin sosyoloji profesörü" ve aynı yerdeki "Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations" adlı enstitünün müdürüdür. Uluslararası Afrika Enstitüsü'nün altı yıl (1978-84) İdare Heyeti üyeliğini yapan Wallerstein, 1975 yılında Sorokin ödülüne layık görüldü. Review dergisinin 1977'den bu yana editörlüğünü yapan yazarın, ortak çalışmalar dışında yayımlanmış eserleri şunlardır: Africa, the politics of independence (1961),
  The road to independence: Ghana and the Ivory Coast (1964),
  Africa: the politics of unity (1969),
  University in turmoil: the politics of change (1969),
  The modern world-system (I, 1974; II, 1980; III, 1989),
  The Capitalist World-economy (1979)
  Historical capitalism (1983, Türkçesi: Tarihsel Kapitalizm, 1992),
  The politics of the world-economy (1984),
  Africa and the modern world (1986),
  Unthinking social science: the limits of the nineteenth-century paradigms (1991),
  After liberalism (1995),
  Utopistics, or historical choices of the twenty-first century (1998).

  Immanuel Wallerstein'in bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git