Osmanlıca Dersleri 1
Yılmaz Kurt
Yaygın olarak Osmanlıca olarak adlandırılan Eski Harfli Türkçe Metinler Üniversitelerimizin tarih ve edebiyatla ilgili bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır. Liselerimizden kelime dağarcığı çok sınırlı olarak gelen öğrencilerimiz bu derste zorlanmaktadır. Elde mevcut kitaplar ise öğrencilerin ihtiyacına yeterince cevap verememektedir. Bunlardan bir kısmı metin ağırlıklı kitaplar, bir kısmı da gramere hiç yer vermeyen alfabe türü kitaplardır. Merhum Timurtaş hocamızın kitabı ise l. sınıf öğrencileri için ağır gelmektedir.
Dr. Yılmaz Kurt
(Önsözden)


Baskı Tarihi: 1996
Yayınevi: Akçağ Yayınları
500 sayfa
ISBN: 975-338-163-8

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Yılmaz Kurt'un bazı kitapları

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git