Osmanlıca Dersleri 1
Yılmaz Kurt
Yaygın olarak Osmanlıca olarak adlandırılan Eski Harfli Türkçe Metinler Üniversitelerimizin tarih ve edebiyatla ilgili bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır. Liselerimizden kelime dağarcığı çok sınırlı olarak gelen öğrencilerimiz bu derste zorlanmaktadır. Elde mevcut kitaplar ise öğrencilerin ihtiyacına yeterince cevap verememektedir. Bunlardan bir kısmı metin ağırlıklı kitaplar, bir kısmı da gramere hiç yer vermeyen alfabe türü kitaplardır. Merhum Timurtaş hocamızın kitabı ise l. sınıf öğrencileri için ağır gelmektedir.
Dr. Yılmaz Kurt
(Önsözden)


Baskı Tarihi: 1996
Yayınevi: Akçağ Yayınları
500 sayfa
ISBN: 975-338-163-8

Kitap Tartışmaları

You must be to comment.

  Okuyucu Soru ve Yanıt Bölümü

  İçerik...

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Topluluk Yorumları

  İçerik...

  Konular

  İçerik...

  Yılmaz Kurt'un bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git