Osmanlıca Dersleri 2
Yılmaz Kurt
Osmanlı tarihi binlerce yıllık Türk tarihi içinde çok önemli bir mevki işgal eder. Bu tarihin lâyıkıyla bilinebilmesi ise Arap harfleriyle yazılmış olan Osmanlı eserlerinin ve arşiv belgelerinin doğru okunması ve anlaşılmasıyla mümkündür.
Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiğimiz harf inkılâbıyla birlikte eski harfli kitap ve arşiv belgelerinin okunarak gerekli araştırmaların yapılması görevi üniversitelerimize bırakılmıştır. Ancak eski harflerden yeni harflere hızlı geçiş, üniversitelerimizin bu ağır yükü kaldıracak kadar gelişmemiş olması ve ekonomik zorluklar yeni nesillerde büyük bir kültür kopukluğu doğurmuştur. Yıllardan beri sürdürülen çalışmalarla eskiyazı ile yazılmış bazı kitaplar yeni haflere aktarılmış, bu yapılırken de çoğu zaman sadeleştirme yoluna başvurulmuştur. 1980'den sonra arşiv belgerinin tasnifi ve kataloglarının hazırlanması çalışmalarına hız verilmiş, üniversitelerimizde arşivcilik bölümleri açılmıştır.
(Önsözden)


Baskı Tarihi: 1997
Yayınevi: Akçağ Yayınları
600 sayfa
ISBN: 975-338-183-2

Kitap Tartışmaları

You must be to comment.

  Okuyucu Soru ve Yanıt Bölümü

  İçerik...

  Bu kitabın dahil oldugu listopediler

  İçerik...

  Topluluk Yorumları

  İçerik...

  Konular

  İçerik...

  Yılmaz Kurt'un bazı kitapları

  Bu kitabı paylaş

  En yukarı git