Pratik Arapça Öğretimi I
Boğaziçi Üniversitesi Arap Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi

Esra Karabacak, Tahsin Ömer Tahaoğlu
1991 yılı Ocak ayından itibaren yeniden faaliyete geçmiş olan Arap Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 1992 yılında başlattığımız "Pratik Arapça Öğretimi" projesi yedi kitap ve yedi kaset olarak hazırlanmaktadır. Bu kitaplar tamamen pratik ağırlıklı olduğundan gramer konularına ağır verilmemekte, gerekli görüldüğü yerlerde gramer özetleri verilmektedir.
Bu tarz kitaplarda birtakım yardımcı kitapların bulunması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden biz bu yedi kitaba ilave olarak bir fiil çekim cetveli, Arap dilinin belli başlı temel kurallarını içeren bir dilbilgisi kitabı, klasik ve modern metinlerden derlenen bir okuma kitabı şeklinde üç yardımcı kitap yayınlamayı uygun gördük.
(Önsözden)


Baskı Tarihi: 1994
Yayınevi: Boğaziçi Yayınları
128 sayfa

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git