Sağlık Psikolojisi
Halk Sağlığında Davranış Bilimleri

Zuhal Baltaş
Bu kitapta, Sağlık Psikolojisi alanında 1970'lerin ortalarından bu yana teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan Prof. Dr. Zuhal Baltaş ile uluslararası uzmanların görüşleri yer alıyor. Kitap, psikolojinin ve tıbbın hızla gelişen ve genişleyen bir disiplini olarak sağlık piskolojisinin klasik ve çağdaş konularına, güncel sorunlar açısından ışık tutarken, sağlık hizmeti verenlere ve alanlara da, 'çağdaş sağlık anlayışı' çerçevesinde teorik yaklaşımlardan yola çıkarak pratik uygulamalarla yol gösteriyor.
Kitabın ışık tuttuğu temel konular:
-Sağlığın korunmasının değil, 'geliştirilmesinin' çağdaş bir kavram olarak ele alınması
-Sağlık ve hastalığa ilişkin değer yargılarının kültürel temelleri
-Sağlık hizmetleri alanında iletişim becerileri; eğitimden tanı, tedavi ve rehabilitasyona kadar hasta-hekim ilişkilerinin her aşamasında uyum ve işbirilği
-Sağlık alanında toplam kalite yönetiminin yeri ve zorunluluğu
Sağlık eğitiminin yaşam kalitesini yükseltmedeki rolü, biçimi ve içeriksel özellikleri
-Okul sağlığı hizmetlerinin sistematiği; okul çağı çocuğuna verilecek bedensel, psikolojik ve sosyal destek
-Stresin sağlık üzerindeki belirleyici etkileri, travma sonrası stres konusunda yeni yaklaşımlar
-Ağrıda fizyolojik ve psikolojik süreçleri birlikte ele alan çok-disiplinli arayışlar
-Sağlık psikolojisi açısından madde bağımlılığı
-Çocuklarda yaralanmaların psikolojik boyutları


Baskı Tarihi: 2000
Yayınevi: Remzi Kitabevi
285 sayfa
ISBN: 975-14-0734-6

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Zuhal Baltaş'ın bazı kitapları

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git