Teknopoli
Yeni Dünya Düzeni

Neil Postman
Teknoloji güvenilmek ve itaat edilmek isteyen bir dosttur; ki bir çok insan teknolojiye güvenmektedir ve boyun eğmektedir zira teknoloji gerçekten de çok cömerttir. Fakat elbette bu dostluğun karanlık bir yanı vardır. Teknolojinin hediyeleri yüksek maliyetten masun değildir. En dramatik haliyle ifade edersek, teknolojinin kontrol dışı büyümesi insanlığın hayati kaynaklarını yok etmektedir suçlamasında bulunabiliriz. Teknoloji, ahlaki temelden yoksun bir kültür meydana getirmektedir.

Teknolojik değişim toplama bir eklemek ya da toplamdan bir çıkarmak demek değildir. Teknolojik değişim ekolojiktir. "Ekolojik" kavramını çevre bilimcilerin kullandığı mahada kullanıyorum. Önemli bir değişiklik topyekün değişikliğe sebep olur. Eğer tırtılları doğal ortamlarından çıkarırsanız geriye kalan, aynı doğal ortam eksi tırtıllar değildir; artık elinizde geriye kalan canlıların yaşam şartlarını yeniden düzenlediğiniz yeni bir çevre vardır. Aynı şey tırtıl olmayan bir ortama tırtılları eklediğiniz zaman da geçerlidir. Teknolojik araçların ekolojisi de bu şekilde çalışır. Yeni bir teknoloji ne bir şey ekler ne de çıkarır; her şeyi değiştirir. Makbaa icat edildikten elli sene sonra Avrupa artı matbaa değildi karşımızdaki. Artık bambaşka bir Avrupa'ydı varolan. Televizyon her politik kampanyaya, her eve, her okula, her kiliseye, her endüstriye yeni bir renk kattı. İşte bu yüzden teknolojik araçlar arasındaki rekabet çok şiddetli olmaktadır. Teknoloji, örgüt yapılan teknolojinin ortaya koyduğu dünya görüşünü yansıtan kurumlar tarafından kuşatılmış durumdadır.

Amerika Düştü Yeni Hedef Tüm Dünya

Teknopoli bir tür kültürel AIDS'tir. Teknopoli'de, aşkın bir amaca, anlama ve kültürel kaynaşmışlığa yer yoktur. Teknopoli'nin geliştiği ortamda bilgi ve insan arasındaki bağ koparılır. Teknopoli, teknolojinin tanrılaşmasından ibarettir: Kültür, salahiyeti teknolojide aramaktadır, doyumu teknolojide bulmaktadır ve teknolojiden emir almaktadır...

(Kitabın ilk basımı Gelenek Yayınları tarafından yapılmıştır.)

Baskı Tarihi: Mart 2006
Yayınevi: Paradigma Yayıncılık
238 sayfa
ISBN: 9750024524
Özgün Adı: Technopoly: The Surrender of Culture to Technopoly

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git