Toplumbilim
Özer Ozankaya
Prof. Dr. Özer Ozankaya, okuyucuların beğenisi ile 10. basımına ulaşan ve bir bölüm sayısal verileri yenilenen Toplumbilim'de, insan ve toplum gerçeğinin günümüz dünyasındaki temel özelliklerini oluşum, işleyiş ve değişimindeki düzenliliklerle inceliyor. Kitapta şu konular yer alıyor. 1) Toplum yaşamının bilimsel olarak incelenişinin tarihçesi, 2) Bilimsel yönetimin geçerlilik ilkeleri ve toplumsal olaylara uygulanışı, 3) Başlıca toplumbilim dalları, 4) Bireyin toplumsallaşması ve 'Benliğin Oluşması', 5) Ekin (Kültür) ve ekinsel gelişme, 6) Toplumsal yapı, 7) Toplumsal kurumlar, 8) Toplumsal sınıflar, 9) Yerleşim düzeni ve Türkiye'de köy, kent ve kasabalar, 11) Aile kurumu ve Türk ailesi, 12) Eğitim kurumu ve Türk eğitim düzeni, 13) Ekonomik yaşamın toplumbilimsel yanları, 14) İletişim ve yığın iletişimi, 15) İnanç ve ideolojiler, 16) Toplumsal değişim; gerikalmışlığın toplumbilimi; bilime dayalı bir toplumsal gelişme örneği olarak Türk Devrimi.
Ozankaya, Toplumbilim ile 1976 Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü'nü kazanmıştır.


Baskı Tarihi: 1999
Yayınevi: Cem Yayınları
552 sayfa
ISBN: 975-406-298-6

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Özer Ozankaya'nın bazı kitapları

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git