Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçülük
Erkan Şenşekerci, Yılmaz Gülcan
* 20. yüzyıla kadar batı uygarlığı
* 20. yüzyıla kadar batı uygarlığı
* Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı
* Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşmaya yönelik çabalar
* Birinci Dünya Savaşı
* Ulusal Kurtuluş Savaşı
* Amasya Genelgesi’nden İstanbul’un işgaline
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
* Kurtuluş Savaşı’nın gelişimi ve cepheler
* Siyasal devrimin tamamlanması (1923-1928)
* Devrim’in gelişiminde iç siyasal olaylar
* Devrimin gelişiminde dış siyasal olaylar (1923-1950)
* Devrimin yayılması ve kurumsallaşması
* Hukuk alanında yeniden yapılanma
* Eğitim ve toplumsal yaşam alanında yeniden yapılanma
* Devrim’in düşünsel çerçevesi: Atatürk ilkeleri
* Türk Devrimi’nin yorumları
* Özyaşam öyküleri
* Ulusal kurtuluş savaşı ve Atatürk kronolojisi
* Kavramlar sözlüğü


Yayınevi: Alfa Basım Yayım Dağıtım
352 sayfa
ISBN: 9758770144

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Erkan Şenşekerci'nin bazı kitapları

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git