Türkçe Sözlük
Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük Çalışma Gurubu
Dilde yaşanan gelişmeler, her yeni baskıda olduğu gibi onuncu baskı Türkçe Sözlük'e yansıtılmaya çalışılmıştır.
Türkçe Sözlük söz, terim, deyim, ek ve anlamdan oluşan 104.481 söz varlığına sahiptir. 63.818 madde başı, 13.589 da madde içi olmak üzere 77.407 söz bulunmaktadır.
Bu sözlerin 45.005'i isim, 11.305'i sıfat, 2.644'ü zarf, 87'si zamir, 33'ü edat, 289'u ünlem, 53'ü bağlaç, 6.441'i ise fiildir.
Türk edebiyatından seçilmiş 29.040 örnek cümleyle sözler tanıtlanmıştır.
Sözlük metni ise 1.236.484 sözden oluşmaktadır.


Baskı Tarihi: 2005
Yayınevi: Türk Dil Kurumu
2243 sayfa
ISBN: 9751600707

Okur Yorumları

Değerlendirme eklemek için olmanız gerekiyor.

    Bu kitabın dahil oldugu listopediler

    İçerik...

    Okurlar bu kitapları da beğendiler

    Bu kitabı paylaş

    En yukarı git